KOREPETYCJE Z MATEMATYKI


Oferuję:

 • lekcje indywidualne lub w parach,
 • wykorzystanie nowoczesnych metod nauczania: monitor interaktywny,
 • przygotowanie do kartkówek, sprawdzianów i egzaminów,
 • kursy egzaminacyjne – polegające na powtórzeniu materiału zawartego w podstawie programowej oraz zapoznaniu z arkuszami egzaminacyjnymi:
  • kurs dla ósmoklasisty
  • kurs dla maturzysty

Każdy uczeń otrzymuje dostęp do mojej własnej platformy z materiałami, które są świetnym uzupełnieniem tego, co dzieje się na lekcjach.

KOREPETYCJE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO


Oferuję:

 • lekcje indywidualne lub w parach prowadzone w języku polskim lub angielskim,
 • wykorzystanie nowoczesnych metod nauczania: monitor interaktywny,
 • zajęcia prowadzone metodą bezpośrednią English designed with Direct Method
 • lekcje dla najmłodszych polegające na nauce języka przez zabawę,
 • przygotowanie do kartkówek, sprawdzianów i egzaminów,
 • kursy egzaminacyjne – polegające na powtórzeniu materiału zawartego w podstawie programowej oraz  zapoznaniu z arkuszami egzaminacyjnymi:
  • kurs dla ósmoklasisty
  • kurs dla maturzysty

Każdy uczeń otrzymuje dostęp do mojej własnej platformy z materiałami, które są świetnym uzupełnieniem tego, co dzieje się na lekcjach.